Terms & Conditions

Cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel tercih, yaş, engellilik hali, fiziksel görünüm, vücut ölçüleri, ırk ve din (veya dinsizlik) ayrımı yapmaksızın herkese rahatsızlıktan uzak bir bilgi paylaşım deneyimi sunmaya adanmıştır. ABYT katılımcılarına herhangi bir biçimde rahatsızlık verilmesine tahammül etmiyoruz. Cinsel dil ve görüntüler Whatsapp, OneNote, Wiki, buluşmalarda, Twitter ve diğer sanal medyada kullanılmamalıdır. Bu kuralları ihlal eden katılımcılara yönetici olarak seçilmiş kişiler uygun gördükleri durumlarda yaptırım uygulayabilirler veya bu katılımcıları ABYT'den uzaklaştırılabilirler.

Siteye üyelik için verdiğiniz kişisel verileriniz sadece oluşumun doğru hedef kitleye erişebilmesi için doğrulama amaçlı talep edilmekte olup başka herhangi bir amaçla kullanılmamaktadır ve güvenli bir sunucuda saklanmaktadır. Üyelik başvurusuna devam edebilmek için adayların bu verileri paylaşmayı kabul etmesi gerekmektedir.